"Zarząd spółki oświadcza, że zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki za 2019 rok wykazało zysk, a łączna kwota 143 798 718 zł przeznaczonych na wypłatę zaliczki nie przekracza połowy zysku osiągniętego przez spółkę od końca roku obrotowego 2019, wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki sporządzonym na dzień 30 września 2020 roku, które zostało pozytywnie zbadane przez biegłego rewidenta, co zostało stwierdzone stosowną opinią z dnia 30 października 2020 roku, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne" - czytamy w komunikacie.

Dzień ustalenia prawa do zaliczki to 11 grudnia 2020 roku, a rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi 18 grudnia 2020 roku.

"Mając na uwadze najlepszy interes spółki, zarząd spółki równocześnie zastrzegł, że planowana wypłata zaliczki na poczet zysku za rok finansowy 2020 zostanie dokonana pod warunkiem, że sytuacja gospodarcza i finansowa spółki do dnia planowanej wypłaty nie ulegnie pogorszeniu w stopniu, który mógłby w ocenie zarządu istotnie wpłynąć na poziom przewidywanego zysku za rok finansowy 2020" - czytamy dalej.

Grupa Żywiec to jeden z czołowych producentów piwa w Polsce. W 2018 roku grupa sprzedała 11,3 mln hektolitrów piwa warzonego w pięciu browarach, tj. w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu, Browarze Zamkowym Cieszyn, Elblągu, Leżajsku, Warce. Od 2019 roku do grupy należą także browary w Braniewie i Namysłowie. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.

(ISBnews)