Zysk operacyjny wyniósł 13,26 mln zł wobec 12,6 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 39,8 mln zł, wobec 40,89 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo wprowadzenia najwyższych standardów zachowania bezpieczeństwa przez galerie handlowe ruch w centrach handlowych znacząco zmniejszył się r/r co miało bezpośredni wpływ na uzyskane przez spółkę VRG wyniki sprzedaży w sieci stacjonarnej w 2020 roku. W III kwartale nastąpił spadek sprzedaży w sieci offline o 16% oraz wzrost sprzedaży online o 31% porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Udział sprzedaży online w przychodach segmentu odzieżowego wyniósł 23% w III kwartale 2020 roku w porównaniu do 16% udziału sprzedaży online w III kwartale 2019 roku." - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Znaczący wpływ na ujemny wynik operacyjny miała zmieniająca się struktura sprzedaży pomiędzy siecią online oraz offline. Zwiększenie udziału sprzedaży online w przychodach segmentu odzieżowego wpłynęło na obniżenie o 2,9 pp. poziomu marży brutto w III kwartale 2020 roku, wyjaśniono.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 249,37 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 251,16 mln zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży segmentu odzieżowego w III kwartale 2020 roku wyniosły 146,3 mln zł i były o 14 mln zł (tj. o 9%) niższe od przychodów osiągniętych za okres III kwartału 2019 roku. Przychody w segmencie jubilerskim wyniosły 103 mln zł i były wyższe od wyników segmentu zanotowanych w III kwartale 2019 roku o 12,2 mln zł (+13,5%). Wzrost sprzedaży w III kwartale 2020 ze względu na wysokie zainteresowanie biżuterią złotą i zegarkami, podano.

"Na koniec trzeciego kwartału 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku powierzchnia sprzedaży sieci detalicznej zmniejszyła się do 52,6 tys. m2 czyli 2% r/r .Spadek powierzchni w segmencie odzieżowym wyniósł 4% natomiast w segmencie jubilerskim powierzchnia zwiększyła się o ok. 3,6%. Grupa kapitałowa posiadała sieć sprzedaży detalicznej, liczącą 566 lokalizacji łącznie z salonami franczyzowymi marek Vistula, Wólczanka, Bytom, Deni Cler, W.KRUK" - czytamy dalej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 29,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 19,65 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 621,71 mln zł w porównaniu z 735,8 mln zł rok wcześniej.

"W związku z zamknięciem sklepów w centrach handlowych przez większą część listopada oraz niepewnością co do ich możliwego otwarcia w grudniu, który jest kluczowym miesiącem, w szczególności w segmencie jubilerskim, zarząd uważa, iż sprzedaż w Grupy w 2020 roku może być niższa nawet do 25% w porównaniu do poprzedniego roku" - podsumowano.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 35 mln zł wobec 6,66 mln zł zysku rok wcześniej.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2019 r. wyniosły 1 068 mln zł.

(ISBnews)