Zysk operacyjny wyniósł 3,4 mln zł wobec 2,16 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,18 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 71,9 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 9,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,94 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 252,64 mln zł w porównaniu z 174,16 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła w tym okresie 18,2 mln zł (+172% r/r).

Okres 9 miesięcy bieżącego roku spółka zamknęła notując szczególnie dobry wynik w sektorze budownictwa przemysłowego. Ten segment działalności przyniósł Grupie prawie 139 mln - to nieomal 90 mln zł wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku, podała spółka w osobnym komunikacie.

"Jesteśmy zadowoleni z rozwoju budownictwa przemysłowego. Istotny wzrost przychodu zawdzięczamy tu znacznemu zaawansowane budów, aktywnemu pozyskiwaniu nowych kontraktów i sprawnej ich realizacji. Otwarty w zeszłym roku nowy oddział we Wrocławiu znacząco powiększył nasz potencjał w tym segmencie" - powiedział prezes Piotr Szczeblewski, cytowany w komunikacie.

PJP Makrum odnotowała wzrost przychodów w segmencie konstrukcji stalowych o 1,9 mln zł tj. o 9,6%. W ramach tego segmentu ujęto parkingi automatyczne Modulo, których sprzedaż wzrosła o 4,4 mln zł tj. o 50,3%.

"W ramach realizacji sprzedaży Grupa oczekuje wzmocnienia konkurencyjności i rozpoznawalności na rynku tych produktów oraz wzrostu wolumenu sprzedaży i istotnej poprawy rentowności" - czytamy dalej.

Spadek przychodów o 12,5 mln zł tj. o 8,6%, odnotowano w segmencie systemów przeładunkowych.

"Produkt ten kierowany jest głównie na rynki eksportowe. Ogłaszany w marcu 2020 r. stan pandemii i powiązane z nią zamknięcia granic na terenie UE, spowodowały czasowe ograniczanie aktywności naszych klientów na poszczególnych rynkach. Wszystkie te obostrzenia, skutkowały przesuwaniem w czasie dostaw bądź montaży naszych produktów" - dodał Szczeblewski.

Do najważniejszych wydarzeń pierwszych trzech kwartałów 2020 w grupie PJP Makrum należało powiększenie o nowe podmioty, wypłata kolejnej dywidendy oraz udział w przetargu na realizację części Baltic Pipe. PJP Makrum oraz Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. wystąpią w konsorcjum m.in. ze spółką Atrem. Wartość udziału spółek Grupy PJP Makrum S.A ujęta w ofercie konsorcjum wynosi 85 299 000 zł netto, podano także.

"W raportowanym okresie Grupa powiększyła się o dwie dwie nowe spółki - PROMStahl Ltd, utworzona z myślą o intensyfikacji sprzedaży w segmencie systemów przeładunkowych bezpośrednio na rynku Wielkiej Brytanii i ościennych, oraz PROMLift Sp. z o.o., który rozbudował zakres działalności PJP Makrum o produkty związane z logistyką magazynową, czyli wózki widłowe i regały magazynowe. Ponadto zakończyliśmy modernizacje zakładu w Koronowie. Na naszym profilu facebookowy można obejrzeć filmy prezentujące zakład" - podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 2,68 mln zł wobec 1,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Działalność Grupy Przemysłowej PJP Makrum realizowana jest w trzech obszarach: produkcji konstrukcji stalowych, budownictwie komercyjnym i systemach przeładunkowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 272 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)