Zysk operacyjny wyniósł 50,81 mln zł wobec 22,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 509,89 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 511,89 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 54,24 mln zł zysku netto w porównaniu z 92,46 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 307,7 mln zł w porównaniu z 1 578,6 mln zł rok wcześniej.

Wyniki po dziewięciu miesiącach pozostawały pod wpływem ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa, których skutkiem był m.in. spadek popytu rynkowego w branży oponiarskiej w Polsce i Europie, podała spółka.

"Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za trzy kwartały 2020 r. stanowiła 89,8% sprzedaży ogółem, czyli o 0,1 punktu procentowego mniej niż w analogicznym okresie w 2019 r. Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych wyniosła 134 mln zł, a jej udział w przychodach ogółem wyniósł 10,2%" - czytamy w komunikacie.

Jednostkowe koszty produkcji za trzy kwartały 2020 r. są wyższe o 6,3% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wzrost wynika przede wszystkim ze wzrostu w kosztach przerobu, podano także.

"W III kwartale wypracowaliśmy istotnie lepsze wyniki, zarówno w ujęciu rok do roku jak i kwartał do kwartału. Narastająco, po trzech kwartałach nasze wyniki są solidne, pozostawały jednak pod wpływem zdarzeń związanych z pandemią koronawirusa m.in. czasowego zamknięcia produkcji w I półroczu i spadku popytu rynkowego. Utrzymujemy stabilną i silną pozycję w zakresie zarządzania gotówką, co zapewnia spółce bezpieczeństwo finansowe w ujęciu długoterminowym. Na bieżąco reagujemy na zmieniające się warunki rynkowe dostosowując do nich nasze działania i współpracując blisko z partnerami handlowymi. Naszym priorytetem pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa pracowników w obliczu trwającej pandemii Covid-19 - utrzymujemy odpowiednie procedury sanitarne i dostosowaliśmy naszą organizację do funkcjonowania w nowej rzeczywistości" - powiedział prezes FO Dębica Leszek Szafran, cytowany w komunikacie.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 2,06 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)