"W ocenie zarządu, przedmiotowa wierzytelność Generali T.U. z mocy prawa stanowi wierzytelność układową w ramach otwartego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego emitenta" - czytamy w komunikacie.

W dniu 17 listopada 2020 roku spółka otrzymała od Generali T.U. S.A. wezwanie do zapłaty sumy gwarancyjnej w wysokości 2 993 000 euro z tytułu umowy ramowej o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego nr GNL-UF/2016/1483/UG w związku z wypłatą przez Generali T.U. na rzecz beneficjenta gwarancji tj. zamawiającego sumy gwarancyjnej w wysokości 2 993 000 euro, podała także.

Na początku października Rafako otrzymało od zamawiającego tj. JSC Vilniaus Kogeneracine Jegaine pismo o natychmiastowym odstąpieniu od umowy na budowę bloku kogeneracyjnego w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie. Rafako podało wtedy, że poczytuje oświadczenie zamawiającego jako nieskuteczne, z uwagi na uprzednie, skuteczne złożenie zamawiającemu 5 października 2020 roku notyfikacji "notice of impossibility / termination".

We wrześniu 2016 r. Rafako podpisało z JSC Vilniaus Kogeneracine Jegaine umowę warunkową na realizację bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie. Wartość umowy to 149,65 mln euro netto.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,24 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)