Strata operacyjna wyniosła 5,33 mln zł wobec 0,01 mln zł straty rok wcześniej.

"Skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) za III kwartały 2020 r. wyniósł -2,9 mln zł i był niższy o 5,2 mln zł (r/r)" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,25 mln zł w I-III kw. 2020 r. wobec 84,65 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 roku wyniosły 58,2 mln zł i były o 26,4 mln zł niższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku. Najistotniejszy spadek dotyczył przychodów ze sprzedaży produktów (o 31,2%) oraz ze sprzedaży usług (o 34,9%). Pierwszoplanową przyczyną spadku sprzedaży są skutki ograniczeń około pandemicznych wydłużających okres realizacji zamówień m.in. poprzez przesuwanie odbiorów dostaw przez klientów końcowych" - czytamy dalej.

W III kwartałach 2020 roku udział sprzedaży krajowej wyniósł 44,3% (40,4% w analogicznym okresie 2019 r.). Rynek rosyjski stanowił 39,5% wartości przychodów ze sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 roku (47,3% w analogicznym okresie 2019 roku). Łącznie rynek polski i rosyjski wygenerowały 83,8% przychodów grupy w okresie I-III kw.

"Zamierzona, w ramach realizowanej strategii rozwoju spółki, zmiana struktury przychodów została zdynamizowana nową sytuacją makroekonomiczną wstrzymującą popyt w tradycyjnych sektorach rynku spółki (branża generacji energii elektrycznej, branża wydobycia i dystrybucji zasobów energetycznych) przy ustabilizowanym popycie na rynku pojazdów trakcyjnych" - wskazano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 1,77 mln zł wobec 0,92 mln zł straty rok wcześniej.

APS Energia jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 134,76 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)