"Na koniec września 2020 roku grupa posiadała portfel zamówień o wartości przekraczającej 62,5 mln zł, z czego 24,4 mln zł do realizacji w 2020 roku. W kontraktach przeważają projekty realizowane na rynku krajowym. Grupa kontynuuje realizację portfela zleceń na bieżący rok, jak również zabezpiecza portfel zamówień na kolejne lata, zarówno na rynku krajowym, jak i także na zagranicznych rynkach" - czytamy w raporcie za I-III kw. 2020 r.

APS Energia jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 134,76 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)