"W okresie trzech kwartałów 2020 roku spółki z grupy Trakcja podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 702 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów). Dążąc do maksymalnego wykorzystania potencjału produkcyjnego grupa Trakcja bierze udział w nowych przetargach" - czytamy w raporcie.

Trakcja jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 440,77 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)