Zysk operacyjny wyniósł 30,28 mln zł wobec 8,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 73,41 mln zł w I półroczu wobec 61,25 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu zakończonym 30 września 2020 r. grupa odnotowała wpłaty z tytułu pakietów wierzytelności na poziomie 107 mln zł, co stanowi spadek o 20 mln zł (16%) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Odnotowany spadek wpłat z pakietów wierzytelności wynikał m.in. z efektu pandemii koronawirusa SARS CoV-2 (COVID-19) oraz stopniowego wypłaszczania się krzywej spłat, będącego efektem starzenia się portfeli wierzytelności" - czytamy w raporcie.

Jednocześnie grupa dokonała restrukturyzacji i obniżenia kosztów operacyjnych, która przełożyła się na spadek kosztów prowadzonej działalności i ogólnego zarządu w I kwartale do poziomu 43 mln zł, co stanowi spadek o kwotę 9 mln zł (17%) w stosunku I półrocza poprzedniego roku obrotowego, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I półroczu wyniosła 13,55 mln zł wobec 18,46 mln zł straty rok wcześniej.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)