Zysk operacyjny wyniósł 1,87 mln zł wobec 0,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 34,81 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 28,24 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 2,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 88,81 mln zł w porównaniu z 86,86 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Maxcom za trzy kwartały 2020 r. wyniosły 88 096 tys. zł i były o 2% wyższe od przychodów analogicznego okresu 2019 r. Sprzedaż produktów oferowanych przez grupę realizowana jest zarówno w kraju, jak i za granicą. Przychody ze sprzedaży krajowej stanowiły, w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r., 63% przychodów grupy, udział sprzedaży zagranicznej w przychodach ze sprzedaży ogółem kształtował się na poziomie ok. 37%. Spółka utrzymuje pozycję dominującego dostawcy telefonów komórkowych klasycznych, seniorskich oraz wzmocnionych, dla wszystkich czterech największych krajowych operatorów telekomunikacyjnych. Spółka jest wiodącym dostawcą klasycznych telefonów komórkowych w Europie Centralnej i jednym z trzech największych dostawców w całej Europie. Niewielki wzrost przychodów ze sprzedaży w analizowanym okresie był przede wszystkim następstwem sytuacji w kraju i Europie związanej z epidemią koronawirusa" - czytamy w raporcie finansowym.

"W omawianym okresie skonsolidowany zysk z działalności operacyjny wyniósł 3 385 tys. zł i był wyższy o 6% od zysku operacyjnego za trzy kwartały 2019 roku (3 179 tys. zł). Wynik z działalności operacyjnej został pomniejszony o ujemne saldo działalności finansowej. Grupa kapitałowa zakończyła trzeci kwartał 2020 roku wynikiem brutto na poziomie 3 088 tys. zł" - podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 2,52 mln zł wobec 1,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Maxcom jest dostawcą rozwiązań telekomunikacyjnych - tradycyjnych aparatów telefonicznych dedykowanych określonym grupom odbiorców - zwłaszcza seniorom. Spółka rozwija inne linie biznesowe wpisujące się w trendy zdrowego stylu życia i elektromobilności, jest także wyłącznym dystrybutorem marki globalnej marki nowoczesnych smartfonów Meizu. Maxcom zadebiutował na GPW w 2017 r.

(ISBnews)