"Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej Rafako na dzień 30 września 2020 wynosiła około 1,2 mld zł. Największą część stanowi projekt Jaworzno - 0,3 mld złz czego 0,1 mld zł pozostało do realizacji przez jednostkę dominującą, a 0,2 mld zł poprzez spółkę celową SPV Jaworzno. Portfel zamówień nie uwzględnia kontraktu w Opolu (3,2 mld zł przypadające na jednostkę dominującą zostało podzlecone w całości podmiotowi spoza grupy kapitałowej Rafako, z czego do wykonania zostało 0,01 mld zł" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,24 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)