Zysk operacyjny wyniósł 0,36 mln zł wobec 0,18 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,45 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 0,69 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 0,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,72 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3,57 mln zł w porównaniu z 2,45 mln zł rok wcześniej.

"Wypracowane od stycznia do września przychody netto spółki są pięciokrotnie wyższe od tych, które odnotowaliśmy w analogicznym okresie 2019 roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 0,89 mln zł. Miniony okres był w historii Gaming Factory przełomowy - dołączyliśmy do grona spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Debiut na Głównym Rynku poprzedziła pierwsza oferta publiczna, którą z sukcesem przeprowadziliśmy. Aktualnie pracujemy nad trzema projektami, których łączny budżet produkcyjny i marketingowy przekroczy 3 mln zł. Dwa z tych projektów zapowie nowopowstała spółka zależna Vision Edge Entertainment, której jesteśmy
większościowym udziałowcem" - powiedział prezes Mateusz Adamkiewicz, cytowany w komunikacie.

Z końcem września odbyła się premiera Commander '85 wersji na PC i Xbox One, której Gaming Factory jest współwydawcą. Miesiąc wcześniej spółka zaprezentowała na platformie Steam najnowszy projekt ze swojego autorskiego portfolio - Pizza Simulator. Tytuł zadebiutuje w wersji na PC oraz na konsolach Sony i Microsoftu w 2021 roku.

Inne zapowiedziane tytuły z portfolio wydawniczego producenta i wydawcy gier, m.in. Bakery Simulator, Castle Flipper czy Ironsmith Medieval Simulator, trafią do sprzedaży w pierwszym i drugim kwartale przyszłego roku. Aktualizacja harmonogramu premier nastąpiła w porozumieniu ze współwydawcą - Ultimate Games - i została podjęta z uwagi na konieczność dopracowania gier, podano również.

Łącznie wishlista wszystkich projektów na platformie Steam, w które zaangażowane jest Gaming Factory, kształtuje się na poziomie 470 tys. zapisów, podkreślono.

"Liczna społeczność graczy, z którą jesteśmy w stałym kontakcie za pośrednictwem naszych kanałów - przede wszystkim na platformie Steam i Discordzie - motywuje nasz zespół do wytężonych działań w zakresie dostarczania wysokiej jakości gier, co może przełożyć się na wyniki sprzedażowe naszej spółki. Ponadto na przełomie 2020 i 2021 roku planujemy zapowiedzi nowych tytułów celujących w segment indie premium. Ich realizacją zajmie się wspomniana wcześniej Vision Edge Entertainment. Pozyskiwanie nowych zespołów deweloperskich do współpracy, inwestowanie w nie, nadzór nad produkcją gier oraz powiększanie bazy graczy to kluczowe punkty w realizacji naszej strategii, którą konsekwentnie realizujemy" - dodał Adamkiewicz.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 0,05 mln zł wobec 2,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole. Wśród kluczowych założeń spółki jest poszukiwanie projektów o znaczącym potencjalne sprzedażowo-marketingowym. Spółka pracuje obecnie nad ponad 20 produkcjami na PC o zróżnicowanej tematyce. W portfolio studia znajdują się symulatory, tycoony, gry akcji czy horrory. Spółka notowana jest na rynku głównym GPW od lipca 2020 r.

(ISBnews)