"JLR wskazuje pozostałe kwoty, które według JLR nie pozostają wymagalne na dzień sporządzenia wezwania, a które staną się wymagalne z upływem dalszych odpowiednich terminów płatności, na które według JLR składają się następujące kwoty: z tytułu dostaw samochodów: 15 902 107,29 euro, z tytułu dostaw części: 2 453 556, 43 funtów brytyjskich" - czytamy w komunikacie.

JLR wskazuje na możliwość, według uznania JLR, cofnięcia przedmiotowego wezwania do zapłaty w przypadku zawarcia z BAP porozumienia dotyczącego ustalenia zasad spłaty należności, podano także.

"Emitent jednocześnie wskazuje, że przytoczona wyżej treść przedmiotowego wezwania w opinii emitenta zawiera omyłki ze strony JLR i jest wewnętrznie sprzeczna z prawidłowo sporządzonym wykazem (tabelą) kwot załączonym do wezwania" - czytamy dalej.

"Według opinii emitenta, stan należności BAP wobec JLR jest zgodny z treścią wykazu (tabeli) należnych kwot załączonych do wezwania i jest następujący:

- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw samochodów: 15 902 107,29 euro;

- zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw samochodów: 19 644 517,89 euro;

- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw części: 0,00 funtów brytyjskich;

- zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw części: 2 453 556, 43 funtów brytyjskich" - czytamy w komunikacie.

BAH oraz BAP nie osiągnęli porozumienia z JLR i będą kontynuowali negocjacje z JLR, podsumowano.

British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar i Land Rover. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)