Według KNF, bufor ten powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,38 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,29 pkt proc. ponad wartość współczynnika kapitału podstawowego Tier I.

Dotychczas bank utrzymywał fundusze własne na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie 0,54 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego.

"Na dzień sporządzenia raportu bank spełnia zalecany przez KNF poziom współczynników kapitałowych" - czytamy w komunikacie.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)