"Określony w umowie przedmiot dostaw obejmuje sekcje obudowy zmechanizowanej oraz urządzenia wchodzące w skład systemu odstawy, w tym przenośników zgrzebłowych, kruszarki, stacji najazdowej a także pakietu części zamiennych i osprzętu. Łączna wartość sprzętu dostarczanego na podstawie umowy wynosi 20 mln euro netto tj. ok. 89 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Produkcja urządzeń stanowiących przedmiot umowy rozpocznie się w II kwartale 2021 po wpłacie przez kupującego zaliczki. Zgodnie z postanowieniami umowy, końcowy termin realizacji przypada na IV kwartał 2021 roku, podano także.

"Po raz kolejny, współpracujący z nami kontrahent, docenił wysoką jakość produktów i usług, którą zachowujemy mimo pandemii COVID-19 i trudnych warunków rynkowych. Kompleksowa oferta Grupy Famur pozwala na realizację najbardziej skomplikowanych zleceń na całym świecie, czego najlepszym dowodem jest umowa obejmująca dostawę urządzeń do kopalni Inaglinskij" - skomentował wiceprezes Grupy Famur odpowiedzialny za rynki eksportowe Adam Toborek, cytowany w komunikacie.

Grupa Famur jest obecna u klientów w ponad 40 krajach na pięciu kontynentach, a udział eksportu w przychodach wynosi ok. 37%. W najbliższej przyszłości planuje rozwinięcie sprzedaży na takich rynkach jak USA, Chiny oraz Indie a także dywersyfikację swoich usług w oparciu o rynki poza górnicze, podano także w materiale.

W połowie listopada br. Famur informował o kontrakcie o wartości 20 mln euro na dostawy sprzętu do kopalni Inaglinskij.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 165 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)