"Zarząd stwierdza, że cena zaproponowana w wezwaniu jest zgodna z wymogami ceny minimalnej, przedstawionymi w art. 79 Ustawy […] Zarząd, biorąc pod uwagę opinię o cenie akcji, stwierdza, że jego zdaniem cena proponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki" - czytamy w stanowisku dotyczącym wezwania.

1 grudnia br. Cordia International ogłosiła wezwanie do sprzedaży 6 905 644 akcji Polnordu, stanowiących 7,08% kapitału spółki, po cenie 3,55 zł za sztukę.

Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2019 r. sprzedał 323 lokale.

(ISBnews)