Jak podano, spółki muszą spełnić określone warunki dotyczące spadku przychodów, poziomu kapitalizacji i opublikowania w terminie raportu okresowego, aby skorzystać z obniżonych opłat w 2021 r. Są to:

- spadek przychodów w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. wobec analogicznego okresu w 2019 r. o więcej niż 20%;

- kapitalizacja emitenta na 31 grudnia 2020 r. jest poniżej 1 mld zł;

- opublikowanie w terminie raportu kwartalnego za III kw. 2020 r.

- złożenie wniosku o obniżenie opłat za notowanie akcji w 2021 r. do 20 stycznia 2021 r.

W przypadku spółek, których spadek przychodów w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. jest większy niż 20%, ale nie większy niż 50%, opłaty za notowanie akcji zostaną obniżone o 50%. Z kolei dla emitentów, których przychody w tym okresie spadły o ponad 50%, opłaty za notowanie zostaną obniżone o 90% w nadchodzącym roku, podano także.

"Rok 2020 był trudny dla wielu firm, szczególnie spółek giełdowych, które musiały nie tylko sprostać wyzwaniom biznesowym spowodowanym pandemią, ale również kontynuować spełnianie obowiązków wiążących się z obecnością na giełdzie. Jako organizator tego rynku staramy się wspierać naszych uczestników w największym możliwym zakresie. Dlatego też stworzyliśmy i wdrażamy stopniowo projekt 'Warto być spółką giełdową', który z jednej strony zachęca spółki do wejścia na GPW, z drugiej wspiera firmy już obecne na parkiecie. Jestem przekonana, że znaczące obniżenie opłat za notowanie akcji w 2021 roku będzie nie tylko wyrazem odpowiedzialności i solidarności GPW z naszymi emitentami, ale i wymierną cegiełką wspierającą powrót tych firm na ścieżkę rozwoju" - powiedziała członek zarządu GPW Izabela Olszewska, cytowana w komunikacie.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)