"Spółki zależne emitenta:

1. Polenergia Farma Wiatrowa 17 sp. z o.o. oraz Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o., rozwijające projekty farm fotowoltaicznych Sulechów II i Sulechów III o łącznej mocy 21,549 MWp - wygrały aukcję.

2. Polenergia Farma Wiatrowa Rudniki sp. z o.o. rozwijająca projekt farmy fotowoltaicznej Buk I o łącznej mocy 6,436 MWp - wygrała aukcję" - czytamy w komunikacie.

Tym samym projekty te uzyskały prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do ceny zaoferowanej w toku aukcji za energię elektryczną planowaną do wyprodukowania przez okres 15 lat.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) podał dziś, że w ósmej tegorocznej aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych (OZE) zakontraktowano prawie 11,75 TWh energii elektrycznej o wartości ponad 3 mld zł, zaoferowanej w ramach 1 618 ofert złożonych przez 590 wytwórców.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)