"P4 zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

Dzień emisji ustalono na 29 grudnia 2020, a dzień wykupu na 29 grudnia 2027, wskazano również.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)