"Zaliczenie pożyczki podporządkowanej do funduszy uzupełniających Tier II Banku pozwoli na poprawę jednostkowego i skonsolidowanego łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) odpowiednio o 2,85 pkt proc. i 2,74 pkt proc., przyjmując do kalkulacji dane na 30 września 2020 r." - czytamy w komunikacie.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)