"Wobec otrzymania zezwolenia zarząd spółki rekomenduje tym samym radzie nadzorczej oraz zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zatwierdzającemu sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2020, zatrzymać do dyspozycji spółki część zysku netto osiągniętego przez spółkę w I półroczu 2020 r. w kwocie 78 mln zł, przeznaczając go na kapitał rezerwowy" - czytamy w komunikacie.

Według spółki, w rezultacie rekomendowanych działań nastąpi zwiększenie bazy kapitałowej i podniesienie współczynników kapitałowych, co - w ocenie zarządu - ułatwi realizację strategii spółki.

Jednocześnie spółka informuje, że w związku z otrzymaniem zgody komisji ww. rekomendacja zarządu uzyskała akceptację rady nadzorczej, podano także.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)