"Złożony wniosek obejmuje w szczególności propozycje układowe dla wierzycieli, których wierzytelności są objęte układem, [...] jak i sprawozdanie nadzorcy układu obejmujące plan restrukturyzacyjny" - czytamy w komunikacie.

W listopadzie br. zarząd Rafako w restrukturyzacji w toku uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego zatwierdził propozycje układowe dla wierzycieli. Wyodrębniono 7 grup wierzycieli. Propozycje dla Grupy II zakładają m.in. konwersję 20% wierzytelności głównej na akcje Rafako w drodze emisji do 50 mln nowych akcji serii L po cenie emisyjnej wysokości 2 zł z wyłączeniem prawa poboru.

Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,24 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)