Równocześnie agencja Moody's obniżyła ocenę indywidualną (Baseline Credit Assesment) i skorygowaną ocenę indywidualną (Adjusted Baseline Credit Assesment) do poziomu baa2 z poziomu baa1 oraz długoterminową ocenę ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Rating) do poziomu A2 z poziomu A1.

"Oceny ratingowe dla banku po ich aktualizacji są następujące:

  • długoterminowa ocena depozytów: 'A2'; perspektywa: 'stabilna';
  • krótkoterminowa ocena depozytów: 'P-1';
  • ocena indywidualna (BCA): 'baa2';
  • skorygowana ocena indywidualna (Adjusted BCA): 'baa2';
  • długoterminowa ocena ryzyka kontrahenta (CRR): 'A2';
  • krótkoterminowa ocena ryzyka kontrahenta (CRR): 'P-1';
  • długoterminowa opinia o ryzyku kontrahenta (CRA): 'A2(cr)';
  • krótkoterminowa opinia o ryzyku kontrahenta (CRA): 'P-1(cr)'" - czytamy w komunikacie.


Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Moody's, aktualizacja ocen ratingowych jest następstwem ogłoszenia przez bank nabycia niektórych aktywów i zobowiązań Idea Banku w wyniku zastosowania instrumentu przymusowej restrukturyzacji w stosunku do Idea Banku, podkreślono.

"Stabilna perspektywa dla ocen ratingowych odzwierciedla oczekiwanie agencji ratingowej, że bank z powodzeniem zrealizuje transakcję zgodnie z przedstawionym harmonogramem, utrzymując zasadniczo wskaźniki finansowe na poziomach zbliżonych do obecnych" - podsumowano.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)