Wniosek wpłynął 22 grudnia, sprawa jest w toku.

"Planowana koncentracja polega na przejęciu przez Bumech S.A. kontroli nad spółką działającą pod firmą Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przez nabycie od Energetický A Prumyslový Holding A.S. z siedzibą w Pradze (Czechy) oraz Braindour Development Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) całości posiadanych udziałów" - czytamy w komunikacie.

W połowie grudnia 2020 r. Bumech podał, że zawarł z Energetický a Průmyslový Holding (EPH) i Braindour Development Limited (BDL) przedwstępną umowę zakupu 99,975% udziałów w kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Górniczego "Silesia" oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym w spółce Mining Services and Engineering. Łączna wartość transakcji to 20,03 mln zł.

Spółka Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia" sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie wydobywania węgla kamiennego i jego sprzedaży, w zakresie wydobywania metanu oraz (jako produkt uboczny) i sprzedaży kamienia do celów budowlanych.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)