"Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. 'Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Wąbrzeźno km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146. Część 1 - etap I od km 0+005 do km 14+144'" - czytamy w komunikacie.

Wartość umowy to 68 813 875 zł brutto.

Termin zakończenia prac to 18 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie wliczając okresu zimowego tj. od 15 grudnia 2021 r. do 15 marca 2022 roku.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 949 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)