Reklama

Termin zakończenia prac to 25 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do terminu wykonania zamówienia nie wlicza się okresów zimowych, podano w komunikacie.

W osobnym komunikacie Ministerstwo Infrastruktury podało, że zakończenie robót na całej trasie od Olszyny do Golnic, w ramach której realizowany jest wymieniony odcinek, planowane jest w 2023 roku.

"Do realizacji kierujemy dziś ostatni odcinek trasy, która już w 2023 r. zyska miano pełnoprawnej autostrady A18. Obecnie kierowcy korzystający z północnej nitki tej drogi jadą komfortowo, zaś ci poruszający się po nitce południowej muszą znosić niedogodności związane z jej fatalnym stanem. Modernizacja tej trasy była konieczna, teraz wykonawcy mogą już przystępować do prac w terenie" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

Zadaniem wykonawcy będzie przebudowa południowej jezdni drogi krajowej nr 18 oraz jej otoczenia. Prace będą polegać głownie na wymianie zdegradowanej nawierzchni i dostosowaniu nośności drogi do obciążenia 11,5 t/oś, przy uwzględnieniu prognozowanego natężenia ruchu właściwego dla autostrady. W obrębie węzła Luboszów powstanie nowe skrzyżowanie z drogą powiatową, a węzeł Golnice zostanie przebudowany i dostosowany do parametrów wymaganych dla autostrady. Zbudowane zostaną pasy włączania i wyłączania do MOP Świętoszów Południe.

"W zakres inwestycji wchodzi również budowa dróg dojazdowych oraz budowa urządzeń infrastruktury technicznej oraz związanych z ochroną środowiska (np. przejścia dla zwierząt). Zadanie będzie realizowane w formule 'Buduj'" - czytamy dalej.

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 do standardów autostrady na odcinku Olszyna - Golnice o długości ponad 70 km. Inwestycja została podzielona na cztery odcinki realizacyjne:

- od granicy państwa do km 11,86 (ponad dwa kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) - w realizacji, zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r.;

- od km 11,86 do km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) - w realizacji, zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 r.;

- od km 33,76 - granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego - umowa podpisana 21 stycznia 2021 r., zakończenie planowane w 2023 r.;

- granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego - węzeł Golnice - umowa podpisana 21 stycznia 2021 r., zakończenie planowane w 2023 r., wskazano także w materiale.

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III transeuropejskim korytarzu transportowym biegnącym przez terytorium Polski, w ciągu drogi międzynarodowej drogi E36/40. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem.

Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 949 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)