"Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone w umowie przedwstępnej wynosi około 67,6 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 307 mln zł netto według kursu z dnia zawarcia umowy przedwstępnej. Okres realizacji inwestycji określono na 24 miesiące od dnia zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)