Budżet produkcyjny i marketingowy gry wyniesie około 400 tys. zł. Spółka jako jej wydawca dopuszcza możliwość wydania gry również w wersji na inne platformy, w tym na konsole Sony, Microsoft, Nintendo, podano w komunikacie.

"Według umowy, spółka zachowa wszelkie wpływy ze sprzedaży gry z zastrzeżeniem wynagrodzenia prowizyjnego dla twórcy wypłacanego w wysokości zależnej od zysków netto osiągniętych ze sprzedaży. Postanowienia umowy nie odbiegają od zwyczajowo przyjętych w tego typu umowach, w szczególności w zakresie przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz zabezpieczenia wykonania prac" - czytamy dalej.

"Buried In Ice" to jednoosobowa gra przygodowa, łącząca w sobie kilka gatunków: survival, RPG i horror. Dokładna data jej premiery oraz cena zostanie ustalona w terminie późniejszym, podsumowano w materiale.

Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole. Wśród kluczowych założeń spółki jest poszukiwanie projektów o znaczącym potencjalne sprzedażowo-marketingowym. Spółka pracuje obecnie nad ponad 20 produkcjami na PC o zróżnicowanej tematyce. W portfolio studia znajdują się symulatory, tycoony, gry akcji czy horrory. Spółka notowana jest na rynku głównym GPW od lipca 2020 r.

(ISBnews)