"Kryterium oceny ofert w przetargu stanowiły: cena (waga 60%), przedłużenie okresu gwarancji jakości na wskazane elementy (waga 30%) i termin realizacji (waga 10%) [...] Cena złożonej oferty mieści się w budżecie zamawiającego" - czytamy w komunikacie.

Termin realizacji Inwestycji wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (bez okresów zimowych), podano także.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)