"Zgodnie z księgami rachunkowymi:

- skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej w 2020 r. wyniosły 664 mln zł wobec 210 mln zł w 2019 r., co oznacza wzrost o 216%;

- skonsolidowane EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) w 2020 r. wyniósł 90,7 mln zł wobec 22,2 mln zł w 2019 r., co oznacza wzrost o 309%;

- skonsolidowany zysk brutto w 2020 r. wyniósł 85 mln zł wobec 14,9 mln zł w 2019 r., co oznacza wzrost o 470%" - czytamy w komunikacie.

"W wyniku EBITDA nie widać tej gigantycznej wartości, którą wypracowaliśmy w obszarze farm fotowoltaicznych. Zainwestowaliśmy grubo ponad 100 mln zł w projekty, które staną się wkrótce działającymi farmami. Czujemy, że to będzie niesamowity fundament nowoczesnej energetyki. EBITDA jest dwukrotnie wyższa niż dwa lata temu. Tempo naszego rozwoju w 2021 r. może więc zaskoczyć" - powiedział prezes Dawid Zieliński podczas telekonferencji.

Jednocześnie spółka zastrzegła iż wskazane wyniki mogą różnić się od wyników ostatecznych za 2020 r. z uwagi na złożoną strukturę grupy kapitałowej Columbus Energy oraz możliwe korekty sprawozdań finansowych spółek podlegających konsolidacji.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)