Reklama

"Głównym celem działalności klastra energetycznego Żywiecka Energia Przyszłości (ŻEP) jest wybudowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) o łącznej mocy około 100 MW. Spółka OKE pełni w klastrze funkcję koordynatora, który realizuje w imieniu uczestników wszystkie projekty i którego celem jest osiągnięcie niezależności energetycznej Żywiecczyzny do 2030 r." - czytamy w komunikacie.

Dzięki inwestycji Grupa Unimot będzie aktywnie uczestniczyć w pracach realizowanych w ramach klastra ŻEP, między innymi poprzez organizację i dostarczanie energii elektrycznej ze źródeł wytwórczych klastra oraz rozwój portfela inwestycyjnego źródeł PV o większych mocach dla podmiotów zlokalizowanych na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z obszaru powiatu żywieckiego. Ponadto spółka zależna Unimot Energia i Gaz będzie zaangażowana w program Słoneczna Żywiecczyzna, w ramach którego będzie budować prosumenckie mikroinstalacje PV pod marką Avia Solar w projekcie o całkowitej mocy ponad 11 MW, wynika z materiału.

"Zakup udziałów w OKE wpisuje się w naszą strategię uczestniczenia w zmianach na rynku energii. Zmiany powodują, iż w najbliższych latach udział klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych w rynku energii będzie dynamicznie wzrastał. Unimot posiada kompetencje do wspierania ich w dążeniu do uzyskania niezależności energetycznej oraz maksymalizacji udziału zielonej energii w konsumpcji lokalnych społeczności. Po naszej ostatniej inwestycji w rozwój źródeł wytwórczych o mocy 108 MW wraz z infrastrukturą przesyłową, zlokalizowanych w pobliżu Stargardzkiego Parku Przemysłowego na północy Polski, i teraz poprzez zakup udziału w spółce OKE, operatorze klastra Żywiecka Energia Przyszłości z południa Polski, przybliżamy się jeszcze bardziej do konsumenta końcowego i chęci zaspokajania jego potrzeb" - powiedział prezes Unimotu Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

"Przyszła współpraca z samorządami skupionymi w Związku Międzygminnym w Żywcu, partnerami klastra ŻEP, oraz partnerami z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pozwoli na skuteczną realizację projektów zwiększających lokalne niskoemisyjne bezpieczeństwo energetyczne" - dodał Andrzej Moczydłowski, który w Grupie Unimot odpowiada za rozwój biznesu w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Spółka OKE rozwija także Wirtualną Żywiecką Elektrownię (WŻE), która zakłada współpracę z lokalnymi inwestorami - mieszkańcami, gminami czy innymi jednostkami samorządowymi - dając im możliwość przyłączenia bilansowego posiadanych źródeł w jedną wirtualną elektrownię słoneczną. Szczególną rolę w tym procesie odgrywać będzie koordynator klastra ŻEP, spółka OKE, jako lider i właściciel narzędzi do obsługi i zarządzania Wirtualną Żywiecką Elektrownią, zaznaczono.

"WŻE w połączeniu z projektami Słonecznej Żywiecczyzny oraz innymi działaniami z obszaru wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią to nowatorskie podejście do zarządzania lokalnym rynkiem energii, który ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Żywiecczyzny" - powiedział przewodniczący Komitetu Zarządzającego klastra ŻEP, równocześnie prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusz Michałek.

Uczestnictwo firmy Unimot w klastrze ŻEP obejmie również działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. Spółka OKE wraz z jedną z gmin uczestniczących w klastrze bierze udział w procesie przejęcia małej sieci energetycznej (dystrybucyjnej).

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)