Obrót akcjami tej spółki odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem banków i domów maklerskich - członków giełdy dopuszczonych do działania w segmencie spółek amerykańskich, których akcje podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów amerykańskiego prawa papierów wartościowych, zaznaczono.

Huuuge, Inc. rozpoczął pierwszą ofertę publiczną 27 stycznia br. od procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, który trwał do 4 lutego 2021 roku. Inwestorzy indywidualni mogli składać zapisy na akcje w dniach 28 stycznia - 3 lutego. Cena maksymalna w ofercie została ustalona na 50 zł za akcję. Redukcja zapisów inwestorów indywidualnych wyniosła ok. 96,96%.

Spółka uzyska wpływy z emisji akcji na poziomie około 150 mln USD (około 565 mln zł brutto) i planuje przeznaczenie ich na działalność związaną z przejęciami innych podmiotów oraz sfinansowanie dalszego długoterminowego wzrostu.

Oferta Huuge to największa oferta firmy z branży gier w historii GPW.

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier online przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe.

(ISBnews)