"Na mocy porozumienia, akcjonariusz wyraził wolę objęcia i opłacenia do 300 000 nowych, wyemitowanych przez spółkę zwykłych akcji na okaziciela serii N, dochowując wszystkich formalności przewidzianych przez dokumentację emisyjną oraz przepisy prawa, pod warunkiem, że zaoferowanie tych akcji nastąpi nie później niż do dnia 31 marca 2021 r. oraz pod warunkiem, że nie później niż do 31 marca 2021 roku spółka przedstawi plan połączenia z Movie Games Mobile S.A. a także, że akcjonariusz zaakceptuje cenę emisyjną akcji serii N" - czytamy w komunikacie.

Natomiast spółka zobowiązała się do zaoferowania akcjonariuszowi objęcia akcji serii N niezwłocznie po podjęciu przez zarząd uchwały o ustaleniu ich ceny emisyjnej.

"Jako współzałożycielowi oraz prezesowi zarządu Movie Games Mobile bardzo zależy mi na szybkim spełnieniu przez Infoscan warunków połączenia oraz na sprawnym przeprowadzeniu całego procesu. Dlatego zdecydowałem się zawiązać porozumienie ze spółką oraz zadeklarować chęć objęcia części z oferowanych akcji serii N. Pozwoli to na szybsze pozyskanie kapitału na spłatę zobowiązań. Oprócz tego, jako przedstawiciel Movie Games Mobile będę mógł umocnić swój udział w akcjonariacie spółki" - powiedział Gaworecki, cytowany w komunikacie.

W styczniu br. Movie Games Mobile oraz Infoscan uzgodniły podstawowe warunki i założenia procesu połączenia obu spółek (term sheet),. Transakcja zostanie zrealizowana poprzez nabycie akcji Infoscan przez akcjonariuszy Movie Games Mobile zgodnie z odpowiednim parytetem.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews)