"Datą emisji obligacji jest 22 luty 2021 roku, zaś datą wykupu obligacji będzie 22 luty 2023 roku (przy czym WEO przewidują możliwość wcześniejszego wykupu obligacji). Oprocentowanie obligacji zostało ustalone wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla obligatariuszy, osobno dla każdego półrocznego okresu odsetkowego. Pierwszy termin wypłaty oprocentowania ustalony został na 22 sierpnia 2021 roku" - czytamy w komunikacie.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 1997 r.

(ISBnews)