Zysk operacyjny wyniósł 28,39 mln USD wobec 13,91 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 29,53 mln USD wobec 14,87 mln USD rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 865,81 mln USD w IV kw. 2020 r. wobec 663,97 mln USD rok wcześniej.

Reklama

"W IV kw. 2020 r. nasze koszty operacyjne pozostawały pod ścisłą kontrolą, podczas gdy koszty finansowe spadały w związku z dobrą sytuacją finansową grupy. To w połączeniu z ogromnym popytem na sprzęt IT i zdolnością grupy do zaspokajania oczekiwań klientów sprawiło, iż Asbis dwukrotnie podnosił swoje prognozy finansowe na 2020 rok. W październiku została podniesiona prognoza zysku netto po opodatkowaniu do 23-25 mln USD, a w grudniu do 32-34 mln USD" - czytamy w raporcie.

W całym 2020 r. spółka miała 36,52 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,26 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 366,44 mln USD w porównaniu z 1 914,88 mln USD rok wcześniej.

"Główne wydarzenia w okresie dwunastu miesięcy zakończonym 31 grudnia 2020 (w tys. USD):

- Przychody w I-IV kw. 2020 znacząco wzrosły o 23,6% do 2 366 441 USD z 1 914 881 USD w I-IV kw.2019,

- Zysk brutto w I-IV kw. 2020 znacząco wzrósł o 32,8% do 138 285 USD z 104 146 USD w I-IV kw. 2019,

- Marża zysku brutto w I-IV kw. 2020 poprawiona do poziomu 5,84% z 5,44% w I-IV kw. 2019,

- Koszty sprzedaży w I-IV kw. 2020 wzrosły o 13,1% do 48 541 USD z 42 913 USD w I-IV kw. 2019,

- Koszty ogólnego zarządu w I-IV kw. 2020 wzrosły o 17,5% do 33 071 USD z 28 147 USD w I-IV kw. 2019,

- EBITDA w I-IV kw. 2020 wyniosła 61 061 USD w porównaniu do 37 117 USD w I-IV kw. 2019, znaczny wzrost o 64,5%.

- W rezultacie mocnego wzrostu przychodów, zysku brutto oraz kosztów pod kontrolą, w I-IV kw. 2020 zysk netto po opodatkowaniu wzrósł znacząco o 139,6% do 36 515 USD w porównaniu do 15 240 USD w I-IV kw. 2019 - co uważamy za znaczące i historyczne osiągnięcie grupy - najwyższy poziom zysku netto w 30-letniej historii Asbis.

- W I-IV kw. 2020, wpływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosły 41 930 USD w porównaniu do 29 491 USD w I-IV kw. 2019" - czytamy także.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)