"W wyniku wezwania w dniu 25 lutego 2021 roku zawarto transakcje, których przedmiotem było 4 048 525 akcji spółki. Wzywający, będący jednocześnie podmiotem nabywającym akcje w wezwaniu, nabędzie prawa ze wszystkich akcji będących przedmiotem zapisów w odpowiedzi na wezwanie w dniu rozliczenia transakcji, tj. 1 marca 2021 r." - czytamy w komunikacie.

W grudniu TSS Europe B.V. ogłosił wezwanie do sprzedaży 4 812 160 akcji uprawniających do 100% udziałów w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Simple. Akcje objęte wezwaniem miały być nabywane po cenie 13,01 zł za jedną akcję. Początkowo zapisy miały być przyjmowane od 5 stycznia do 5 lutego br. W styczniu tego roku termin został przedłużony do 25 lutego, a dzień rozliczenia ma nastąpić 1 marca.

Akcjonariusze Simple zawarli 10 grudnia z TSS Europe B.V. umowę inwestycyjną, dotycząca sprzedaży do 100% akcji w ramach wezwania. Zgodnie z umową, łączna cena za wszystkie akcje sprzedawane przez akcjonariuszy (56,44% kapitału zakładowego spółki i głosów na walnym zgromadzeniu), którzy podpisali umowę, została ustalona na kwotę 35,34 mln zł tj. 13,01 zł za jedną akcję. Łączna cena za 100% akcji będzie miała wynosić 62,61 mln zł.

Simple jest producentem własnego oprogramowania i działa na rynku wdrożeń systemów ERP i projektów IT. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 47,07 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)