Reklama

"Grupa AB jest przygotowana do obsłużenia dalszego wzrostu popytu w regionie CEE, w tym w macierzystej Polsce - zarówno operacyjnie, jak również pod względem siły finansowej. Sprzyja nam wzrost popytu na elektronikę, wzrost rynku e-commerce oraz makroekonomia. Mając na względzie wysoką dynamikę zysków, bierzemy pod uwagę dzielenie się sukcesem biznesowym z akcjonariuszami. Oczywiście, o wszystkim zadecydują akcjonariusze pod koniec bieżącego roku podczas walnego zgromadzenia zatwierdzającego rok obrotowy 2020/2021, który zakończy się 30 czerwca" - powiedział Ochędzan, cytowany w komunikacie.

Grupa AB podała wcześniej, że miała 71,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku obrotowego 2020/2021, tj. od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r., wobec 38,44 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I półr. wyniósł 38,89 mln zł wobec 24,4 mln zł zysku rok wcześniej.

W grudniu 2020 r. akcjonariusze Grupy AB zdecydowali o wypłacie 0,44 zł dywidendy na akcję za rok obrotowy 2019/2020.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. W roku obrotowym 2018/2019 (lipiec 2018 - czerwiec 2019) miała 8,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)