"Zgodnie z ww. oświadczeniem powodem rezygnacji są przyczyny niezależne od spółki, związane z możliwością objęcia przez pana Dariusza Blochera innych nieoperacyjnych (non-executive) zadań nadzorczych w ramach Grupy Ferrovial" - czytamy w komunikacie.

Formalna rezygnacja ma zostać złożona niezwłocznie po ustaleniu daty zwyczajnego walnego zgromadzenia, podano także.

Dariusz Blocher jest prezesem Budimeksu od 2009 r.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 8 382,24 mln zł w 2020 r.