"Zarząd wnioskuje, aby część zysku netto emitenta za 2020 rok w kwocie 9 471 190,2 zł, tj. 0,3 zł na każdą akcję (po wyłączeniu akcji własnych posiadanych przez emitenta) przeznaczona została na dywidendę dla akcjonariuszy, zaś pozostała część zysku netto za 2020 rok w kwocie 7 290 777,64 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy emitenta" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Na 20 kwietnia 2021 roku spółka posiada 3 500 000 akcji własnych, zaznaczono.

Zarząd zarekomendował ustalenie dnia dywidendy na 1 lipca 2021 r., zaś dnia wypłaty dywidendy na 12 lipca 2021 r.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,68 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)