Warszawa, 22.04.2021 (ISBnews) - Grupa Azoty przystąpiła do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru, podała spółka. Sojusz został zainicjowany przez Komisję Europejską w lipcu 2020 roku, a jego celem jest m.in. wdrożenie wodoru jako konkurencyjnego nośnika energii w Europie.

Polska zajmuje trzecie miejsce wśród wytwórców wodoru w Unii Europejskiej. Jednak zasadnicza większość produkcji wykorzystywana jest przez producentów w produkcji własnej, a tylko niewielka część jest w obrocie. Połowa wodoru produkowanego w Polsce powstaje właśnie w fabrykach Grupy Azoty. Wodór produkowany przez Grupę Azoty wytwarzany jest z gazu ziemnego, jako produkt do syntezy amoniaku, zaznaczono.

"W Grupie Azoty prowadzimy analizy ekonomiczne i techniczne dotyczące produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, co w dalszej perspektywie ograniczy ślad węglowy naszej produkcji oraz pozwoli produkować tzw. 'zielony wodór' z elektrolizy zasilanej OZE. Przystąpienie

do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru jest naturalnym krokiem w tym kierunku. Daje nam możliwość nawiązania współpracy z kluczowymi graczami sektora energetycznego, a także realny wpływ na kształtowanie europejskiego rynku wodorowego" - powiedział prezes Tomasz Hinc, cytowany w komunikacie.

Sojusz wspiera wdrażanie europejskiej strategii wodorowej. Jego głównym celem jest zidentyfikowanie i przeprowadzenie projektów inwestycyjnych dotyczących łańcucha wartości wodoru. Sojusz ma również wskazać przeszkody w zwiększaniu skali czystego wodoru oraz wnieść wkład w prace nad priorytetami w zakresie badań i innowacji, podkreślono również.

W lipcu ubiegłego roku Grupa Azoty znalazła się także w gronie sygnatariuszy listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy krajowej gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego. W wyniku podpisania listu, Grupa Azoty bierze

aktywny udział w konsultacjach nad Polską Strategią Wodorową.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,52 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)