Obecnie kapitał spółki dzieli się na 23 566 900 akcji.

"Podwyższa się, w drodze oferty publicznej, kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 1 zł i nie wyższą niż 4 713 380 zł, to jest do kwoty nie niższej niż 23 566 901 zł i nie wyższej niż 28 280 280 zł. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 4 713 380 sztuk akcji serii E. Każda akcja nowej emisji serii E ma wartość nominalną 1 zł" - czytamy w projekcie uchwały.

Reklama

Emisja akcji serii E nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu, skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów, którzy zostali wskazani przez zarząd.

Cena emisyjna akcji serii E nie będzie mogła być niższa od pomniejszonej o 10% średniej ceny arytmetycznej ze średnich dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem obrotu, z wyłączeniem transakcji pakietowych z okresu miesiąca poprzedzającego podjęcie uchwały, podano także.

Wpływy z emisji akcji spółka zamierza przeznaczyć na rozwój sieci (m.in. stomatologia, przychodnie abonamentowe, diagnostyka obrazowa, medycyna estetyczna, przychodnie specjalistyczne) oraz cyfryzację usług, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju telemedycyny oraz e-commerce.

"Popyt na wysokospecjalistyczne usługi stomatologiczne w sektorze prywatnym jest bardzo wysoki, a marże atrakcyjne. Enel-Med od prawie 30 lat jest ekspertem w tej dziedzinie, dlatego inwestowanie w ten rynek jest dla nas kluczowe. Znaczne środki planujemy również przeznaczyć na nowe przychodnie ogólnomedyczne tak, by stale podnosić jakość oferty dla klientów abonamentowych. Spółka zamierza nadal inwestować w aglomeracje o największym potencjale sprzedażowym. Nie zapomnimy też o rozwoju obszaru medycyny estetycznej. Marka Estell powinna doczekać się kilku nowych lokalizacji" - powiedział prezes Jacek Rozwadowski, cytowany w komunikacie.

Spółka podała wcześniej, że jej zarząd podjął decyzję o emisji akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze subskrypcji prywatnej. Intencją zarządu było przeprowadzenie emisji akcji nieprzekraczającej 20% udziału w obecnym kapitale zakładowym, co stanowić miało nie więcej niż ok. 16,7% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Centrum Medyczne Enel-Med jest prywatnym operatorem usług medycznych w Polsce, obecnym na polskim rynku ochrony zdrowia od 1993 roku. Spółka świadczy usługi medyczne w 1600 placówkach, w tym w 41 placówkach Grupy Enel-Med. Od 2011 roku jest spółką notowaną na GPW.

(ISBnews)