Zysk operacyjny wyniósł 1,11 mln zł wobec 0,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,2 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 10,16 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 0,84 mln zł wobec 0,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych. Właścicielem większościowego pakietu akcji spółki jest Famur.

(ISBnews)