Zysk operacyjny wyniósł 10,73 mln zł wobec 11,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,61 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 77,76 mln zł rok wcześniej.

"Narastająco za pierwsze trzy miesiące 2021 roku grupa kapitałowa Inpro SA sprzedała łącznie 219 lokali (w rozumieniu umów przedwstępnych netto), to jest o 15 % więcej niż w okresie porównywalnym (przez pierwsze trzy miesiące ubiegłego roku Grupa sprzedała 190 lokali). Największym zainteresowaniem cieszyły się przedsięwzięcia: Optima, Start oraz osiedle Traffic" - czytamy w raporcie.

Inpro SA podpisała w okresie sprawozdawczym 153 umowy przedwstępne netto. Dla porównania, w analogicznym okresie 2020 r. Spółka zawarła 131 umów netto. Spółka zależna - Domesta Sp. z o.o. zawarła w pierwszym kwartale 2021 roku 66 umów przedwstępnych netto, co stanowi wzrost w porównaniu z okresem porównywalnym o 12%.

W okresie sprawozdawczym grupa nie zakończyła żadnego projektu deweloperskiego, a wydania dotyczyły lokali w inwestycjach zakończonych w latach poprzednich.

Grupa kapitałowa Inpro w pierwszym kwartale br. przekazała łącznie 100 lokali (w tym Inpro SA wydała 51 lokali) i było to o 40% mniej niż w I kwartale 2020 roku, kiedy to Grupa wydała 167 mieszkania.

"Za pierwsze trzy miesiące 2021 roku Grupa Inpro zanotowała przychód ze sprzedaży na poziomie 50 608 tys. zł, czyli o 35% mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 18,9 mln zł, natomiast zysk netto 7,8 mln zł. Rentowność sprzedaży wyniosła 37% a rentowność netto 15%" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 3,55 mln zł wobec 8,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Firma Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2020 r. Inpro zrealizowało przedsprzedaż na poziomie 635 umów; grupa przekazała w tym czasie łącznie 872 lokale.

(ISBnews)