Strata operacyjna wyniosła 263 tys. zł wobec 186 tys. zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 262 tys. zł wobec 187 tys. zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 265 tys. zł w I kw. 2021 r. wobec 590 tys. zł rok wcześniej.

"Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży produktów i zmniejszenie zysku netto jest m.in. efektem zmiany metody konsolidacji wyników Black Rose Projects S.A. w związku z utratą kontroli w tej spółce na koniec 2020 r. Czynnikiem wpływającym na zmniejszenie wyniku był również wzrost kosztów ogólnych, w tym usług obcych. Jest to efekt nakładów ponoszonych na marketing projektów" - czytamy w raporcie.

W I kw. miały miejsce dwie premiery stosunkowo niewielkich produkcji w wersji wczesnego dostępu: "Sapper: Defuse The Bomb Simulator" oraz "Gunslingers & Zombies", podano także.

"Koszty poniesione na wyżej wymienione produkcje nie zostały dotychczas odrobione. Premiery ważniejszych dla grupy gier nastąpią w drugiej połowie roku ze względu na opóźnienia występujące u producentów gier, dla których emitent pełni rolę wydawcy" - zapowiedziała spółka.

"Wyniki finansowe spółek z Grupy Gaming Factory w ujęciu kwartalnym - od stycznia do marca - są niższe niż prezentowane w analogicznym okresie przed rokiem. Jest to związane zarówno z niewielką liczbą premier tytułów, których jesteśmy wydawcą, ale także ze zmianą metody konsolidacji wyników Black Rose Projects S.A. Czynnikiem wpływającym na wynik jest również wzrost kosztów ogólnych, w tym nakładów ponoszonych na marketing projektów. Działania te są przemyślane - w minionych miesiącach rozbudowaliśmy nasz wewnętrzny zespół testerów, dzięki czemu już teraz dostrzegam zmianę jakościową w grach, które są obecnie realizowane. Zdecydowana większość premier - od 7 do 10 - zaplanowana jest w drugiej połowie roku" - skomentował prezes Mateusz Adamkiewicz, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 121 tys. zł wobec 152 tys. zł zysku rok wcześniej.

Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole. Wśród kluczowych założeń spółki jest poszukiwanie projektów o znaczącym potencjalne sprzedażowo-marketingowym. Spółka pracuje obecnie nad ponad 20 produkcjami na PC o zróżnicowanej tematyce. W portfolio studia znajdują się symulatory, tycoony, gry akcji czy horrory. Spółka notowana jest na rynku głównym GPW od lipca 2020 r.

(ISBnews)