"W związku z zamknięciem w tym samym dniu przez Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich aukcji elektronicznej przeprowadzonej w ramach przetargu nieograniczonego pn.: Zadanie 1 (ZIM) + Zadanie 2 (ŁSI) - 'Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź Marysin wraz z przebudową wodociągów w ul. Wojska Polskiego oraz w skrzyżowaniach objętych przebudową układu drogowego', oferta złożona przez emitenta w ramach aukcji elektronicznej otrzymała najwyższą ilość punktów" - czytamy w komunikacie.

Termin realizacji Inwestycji został określony na 31.05.2023 r.

"Cena oferty złożonej przez emitenta w ramach aukcji elektronicznej wynosi ok. 133,6 mln zł brutto (tj. ok. 108,6 mln zł netto) w tym cena za realizację zakresu podstawowego 130,4 mln zł brutto (tj. ok. 106 mln zł netto) cena za realizację prawa opcji ok. 3,2 mln zł brutto (tj. ok. 2,6 mln zł netto), co stanowi wartość przekraczającą środki Inwestora przeznaczone na realizację Inwestycji, które wynoszą ok. 90,5 mln zł brutto (73,6 mln zł netto)" - czytamy dalej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 392,2 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)