Reklama

"W wyniku wezwania, wzywający zamierza nabyć:

a) 2 akcje zwykłe na okaziciela serii A uprawniające łącznie do wykonywania 2 głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowią łącznie ok. 0,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, notowane i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, zdematerializowane i zarejestrowane w KDPW; albo

b) 1 akcję imienną serii B1 uprawniającą do wykonywania dwóch głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowią łącznie ok. 0,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, zdematerializowaną i zarejestrowaną w KDPW" - czytamy w komunikacie.

W kwietniu 2021 r. Echo Investment nabyłu 100% akcji DKR Invest S.A. oraz 100% udziałów DKR Investment sp. z o.o., co doprowadziło do pośredniego nabycia 16 945 487 akcji Archicomu, reprezentujących łącznie ok. 66,01% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 21 039 375 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi ok. 65,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. W wyniku tego nabycia, wymagane jest ogłoszenie niniejszego wezwania, wyjaśniono.

W dniu ogłoszenia wezwania, Echo Investment nie posiada bezpośrednio akcji Archicomu.

W wyniku wezwania, Echo zamierza osiągnąć bezpośrednio i pośrednio łącznie 16 945 488 albo 16 945 489 akcji w spółce - w zależności od tego czy nabędzie w wezwaniu 1 akcję imienną czy 2 akcje zwykłe - które łącznie reprezentować będą 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Zapisy będą przyjmowane 7-20 lipca, zaś planowana data transakcji nabycia akcji to 23 lipca, podano także.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2020 r. miała 1,21 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)