"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy postanawia wypracowany zysk netto za 2020 rok w kwocie 16 761 967,84 zł podzielić w następujący sposób:

Reklama

1. kwota 9 471 190,2 zł na dywidendę dla akcjonariuszy;

2. kwota 7 290 777,64 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwałach walnego zgromadzenia.

Z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 wyłączone są akcje własne posiadane przez spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem walnego zgromadzenia z 18 maja 2016 r. oraz z 13 czerwca 2017 r. Na dzień 17 czerwca 2021 roku spółka posiada 3 500 000 akcji własnych.

"Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 0,3 zł. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 1 lipca 2021 roku. Wyznacza się dzień wypłaty dywidendy na dzień 12 lipca 2021 roku" - czytamy dalej.

W ub.r. akcjonariusze Unibepu przeznaczyli na dywidendę kwotę 6,95 mln zł, co stanowiło 0,22 zł na akcję.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,68 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)