"Zgodnie z uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia, dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 ustala się na 30 czerwca 2021 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na 7 lipca 2021 roku" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie ZWZ nie podjęło uchwały o dywidendzie, zgodnej z rekomendacją zarządu z 21 kwietnia. Zakładała ona przeznaczenie 10,48 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznaczałoby wypłatę w wysokości 0,12 zł na akcję, podała spółka.

Global Cosmed odnotowało 27,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 3,38 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 14,11 mln zł wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Global Cosmed zrzesza firmy produkujące i dystrybuujące wyroby kosmetyczne i chemię gospodarczą. Koncentruje się na rozwoju swoich strategicznych marek, tj. Kret, Sofin, Apart Natural i Bobini. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)