Reklama

Skup akcji własnych spółki, zgodnie z upoważnieniem otrzymanym przez walne zgromadzenie, będzie miał miejsce w terminie 1-15 września br. do wyczerpania się kwoty 1,6 mln zł przeznaczonej na ten cel. Następnym krokiem będzie umorzenie akcji własnych, w celu zmniejszenia wartości kapitału zakładowego. Skupowane akcje stanowią w nim 0,5%, podano w komunikacie.

"Skup akcji własnych od dziesiątek lat jest jednym z podstawowych sposobów dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Podczas odbywającego się 30 czerwca ZWZ nasi akcjonariusze zrezygnowali z dywidendy oraz zdecydowali o takim właśnie przeznaczeniu części zysku netto z rekordowego 2020 r. W pełni popieram tę decyzję. Ze względu na późniejsze umorzenie skupowanych akcji oraz atrakcyjna cenę maksymalną skup powinien mieć pozytywny wpływ na wycenę Spółki. Przede wszystkim jednak zwiększą potencjalną stopę dywidendy w przyszłych okresach" - powiedział prezes Mateusz Wcześniak, cytowany w komunikacie.

Jednocześnie prezes spółki zadeklarował, że nie zamierza uczestniczyć w programie, zobowiązując się do niesprzedawania swoich akcji w ramach skupu.

"Biorąc pod uwagę obecną wycenę rynkową spółki, cena maksymalna skupu wydaje się być bardzo atrakcyjna. Naszym zamiarem jest nagrodzenie przede wszystkim akcjonariuszy mniejszościowych, to oni mają być beneficjentami rozwoju spółki. W związku z tym złożyłem stosowne oświadczenie, w którym zadeklarowałem, że nie będę sprzedawał posiadanych przeze mnie akcji Movie Games w ramach skupu" - dodał Wcześniak.

Movie Games jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą m.in.: Road Studio, True Games, Goat Gamez czy Movie Games Mobile. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.

(ISBnews)