Zysk operacyjny wyniósł 148,7 mld HUF wobec 8,07 mld HUF straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 434,86 mld HUF w II kw. 2021 r. wobec 823,89 mld HUF rok wcześniej.

W ujęciu dolarowym MOL odnotował 630 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 142 mln USD straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 4 878 mln USD wobec 2 587 mln USD.

Oczyszczony wynik EBITDA za drugi kwartał br. sięgnął 893 mln USD, o 153% więcej niż przed rokiem. Wpłynęły na to m.in. korzystne warunki makro na rynku ropy, rekordowe marże petrochemiczne i wzrost sprzedaży spowodowany zniesieniem restrykcji związanych z pandemią, podano w komunikacie.

"Miło mi poinformować o rekordowym kwartale w historii Grupy MOL. Nasz odporny, zintegrowany model biznesowy pozwolił nam nie tylko skutecznie działać w warunkach pandemii, ale też efektywnie wykorzystać odbicie, którego doświadczamy. Wynik EBITDA za drugi kwartał na poziomie 893 mln USD pozwala nam na podniesienie całorocznej prognozy z 2,3 do 3 mld USD. Cieszę się również z postępów naszych strategicznych projektów i tego, jak realizujemy długofalowe cele określone na rok 2030 i dalej" - powiedział prezes i CEO grupy Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.

W segmencie Downstream, wynik EBITDA za drugi kwartał wzrósł o 305% rok do roku, do poziomu 447 mln USD, m.in. dzięki stopniowej poprawie marż rafineryjnych po spadkach z drugiego kwartału 2020 r. oraz znakomitym wynikom sektora petrochemicznego. W całym półroczu segment ten zanotował wynik o 73% wyższy niż rok wcześniej. Wyniki segmentu napędzane były głównie dzięki rekordowym marżom petrochemicznym, które w kwietniu br. sięgnęły w grupie 1 035,8 euro za tonę. Segment Downstream stał się w ten sposób najbardziej dochodowym segmentem w grupie, przynosząc w drugim kwartale 307 mln USD wolnych przepływów pieniężnych, podano.

Segment Upstream w drugim kwartale zanotował wynik EBITDA na poziomie 336 mln USD, notując dokładnie trzykrotny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. W całym półroczu segment ten przyniósł natomiast 645 mln USD, czyli o 117% więcej niż przed rokiem, dzięki stale rosnącym cenom ropy i gazu. Produkcja tych surowców nieznacznie spadła w porównaniu z pierwszym kwartałem 2021 r. (-5%), do poziomu 111,2 tys. boe dziennie, w związku z pracami konserwacyjnymi w UK, naturalnym spadkom w UK i Europie Środkowo-Wschodniej, a także

niższej produkcji złoża ACG w związku z rosnącymi cenami ropy naftowej. Segment Upstream wciąż przynosi znaczną część dochodów grupy, a w drugim kwartale przyniósł przepływy pieniężne na poziomie 230 mln USD - więcej niż kwartał wcześniej oraz przed rokiem, zaznaczono w materiale.

Segment Usług Konsumenckich poprawił wynik EBITDA w drugim kwartale o 48%, notując rekordowe 164 mln USD. W całym półroczu przyniósł natomiast 230 mln USD wolnych przepływów pieniężnych - o 50% więcej niż rok wcześniej. Zniesienie restrykcji związanych z pandemią na rynkach europejskich pozytywnie wpłynęło zarówno na poziom sprzedaży, jak i marży pozapaliwowej, która zanotowała wzrost o 34% w drugim kwartale. Wpłynęły na to dobre wyniki w wielu kategoriach na rynkach węgierskim, rumuńskim, czeskim i słowackim. W ujęciu kwartalnym, całkowita sprzedaż wzrosła o 25%, dzięki zwiększonej, w ślad za zniesieniem restrykcji, aktywności podróżnych. Liczba punktów Fresh Corner wzrosła do 1 008, w porównaniu z 984 kwartał wcześniej, podkreślił MOL.

W segmencie Gas Midstream wynik EBITDA w drugim kwartale spadł o 48% rok do roku, do poziomu 23 mln USD w związku ze spadkiem wpływów z przesyłu oraz działalności koncesjonowanej, na co wpłynęły istotnie zmniejszona przepustowość transgraniczna i zapotrzebowanie na przesył. Wielkość przesyłu krajowego wzrosła w drugim kwartale o 32%, z kolei przesył transgraniczny (na Ukrainę, do Rumunii, Chorwacji i Słowacji) zmniejszył się o niemal 87%, wynika także z materiału.

W I półroczu 2021 r. spółka miała 276,65 mld HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 89,96 mld HUF straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 540 mld HUF w porównaniu z 1 943,4 mld HUF rok wcześniej.

W ujęciu dolarowym MOL odnotował 932 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2021 r. wobec 294 mln USD straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 8 560 mln USD wobec 6 233 mln USD.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)